Kies een pagina

NKL Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur

Publiek laden van elektrisch vervoer
Stichting NKL is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. NKL faciliteert innovatieve projecten die bijdragen aan een betaalbare en toekomstbestendige publieke laadinfrastructuur. Ik was 6 jaar verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en de uitvoering. Als werkgroepleider communicatie en disseminatie was ik daarnaast namens NKL betrokken bij het Europese project evRoaming4EU en de opstart van de EVRoaming Foundation. Een samenwerkingsverband tussen 4 landen om via nationale en transnationale pilots het laden van elektrisch vervoer in Europa sneller, makkelijker en transparanter te maken.

Skills

Posted on

augustus 13, 2015